top of page

ศูนย์การดูแลผู้ป่วยแพทย์จีนฉัตรชัย ก่อตั้งขึ้นโดย พจ.ฉัตรชัย สุขสถิตย์ แพทย์ผู้มีความชำนาญเฉพาะทางด้านการรักษาด้วยการใช้สมุนไพรจีน และ การฝังเข็ม จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และ มหาวิทยาลัยแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน 

          "คลินิกแพทย์จีนฉัตรชัย" ตั้งอยู่ในตำบลวัดเกตุ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ บรรยากาศร่มรื่นสวยงาม เน้นความเป็นธรรมชาติ ทำให้ผู้ที่มาใช้บริการรู้สึกสดชื่นผ่อนคลายตั้งแต่ก้าวแรกที่มาเยือน ทางคลินิกให้บริการตรวจวินิจฉัย และรักษาตามศาสตร์แพทย์แผนจีนหลายรูปแบบ เช่น การฝังเข็ม, รมยา, ครอบแก้ว, นวดทุยหนา, กวาซา, ใช้ยาสมุนไพรจีน ฯลฯ

         โดยจะใช้การสังเกต ซักถาม และการแมะหรือจับชีพจร ซึ่งสามารถสะท้อนถึงความผิดปกติของระบบอวัยวะต่าง ๆ ภายในร่างกายได้ จากนั้นจึงทำการรักษาโดยมุ่งเน้นไปที่การปรับสมดุล และฟื้นฟูร่างกาย เมื่อมีสมดุลที่ดี ร่างกายก็จะแข็งแรง อาการเจ็บป่วยทั้งหลายก็จะดีขึ้นตามลำดับ

          แพทย์แผนจีนเป็นศาสตร์ที่มีมานานกว่า 5,000 ปี และเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่คนในยุคปัจจุบันนิยมใช้ในการบำบัด รักษา บรรเทาอาการของโรคต่าง ๆ รวมถึงฟื้นฟูดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ซึ่งถ้าหากพูดถึงความเชี่ยวชาญในศาสตร์นี้ จะไม่เอ่ยชื่อของ "พจ.ฉัตรชัย สุขสถิตย์" ก็คงไม่ได้ เพราะคุณหมอเป็นแพทย์ที่มีความชำนาญเฉพาะทางด้านการรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีนมานานกว่า 10 ปี และยังเป็นเจ้าของคลินิกแพทย์จีนฉัตรชัย คลินิกฝังเข็มที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย

services
此語言尚未有已發佈之文章
文章發佈後將於此處顯示。
bottom of page