top of page

About

พจ.ฉัตรชัย สุขสถิตย์ License(พจ.349)

Doctor of Chinese Medicine

Huachiew University, Shanghai University of T.C.M

คลินิกแพทย์จีนฉัตรชัย ก่อตั้งขึ้นโดย พจ.ฉัตรชัย สุขสถิตย์ แพทย์ผู้มีความชำนาญเฉพาะทางด้านการรักษา ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน จบการศึกษา จากมหาวิทยาลัยหัวเฉียว และ มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ ประเทศจีน คลินิกตั้งอยู่ ต.ฟ้าฮ่าม จ.เชียงใหม่

 

การรักษาด้วยศาสตร์จีนคุณหมอตรวจวินิจฉัยโดยการดู ฟัง ถาม แมะ(การตรวจชีพจร) รักษาด้วยวิธีการฝังเข็ม ครอบแก้ว นวดทุยหนา กดจุด 

 

คุณหมอฉัตรชัยมีความใส่ใจและดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด และได้เข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และความสามารถตลอดเวลา

 

บริเวณโดยรอบและตัวอาคาร ออกแบบโดยคุณหมอฉัตรชัย โดยคำนึงถึงความสะอาด และความสะดวกสบายของผู้ป่วยเป็นอย่างมาก บรรยากาศโดยล้อมรอบด้วยต้นไม้เขียว ร่มรื่น เย็นสบาย ตัวอาคารออกแบบให้เพดานสูงโปรง เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก ภายในห้องรักษาติดกับสวน เพื่อให้ผู้ป่วยผ่อนคลายขณะฝังเข็ม 


ปัจจุบันการรักษาด้วยศาสตร์แพทย์ทางเลือกและการแพทย์ผสมผสานได้รับความนิยม และได้รับการยอมรับจาก  (WHO) ถึงมาตรฐานการรักษา หลายครั้งอาการของผู้ป่วยไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยการแพทย์ แผนปัจจุบัน หลายครั้งที่ผู้ป่วยต้องการทางเลือกเพื่อการรักษา ศาสตร์การแพทย์แผนจีนจึงเป็นทางเลือกอีกทางให้ผู้ป่วย

NTF_4586_edited.jpg

การแพทย์แผนจีนคืออะไร ?

การแพทย์แผนจีนคืออะไร ?

การรักษาด้วยศาสตร์แพทย์แผนจีน ?

การรักษาด้วยศาสตร์แพทย์แผนจีนกำเนิดมายาวนานหลายพันปี จากการสังเกตุและจดบันทึกสิ่งต่างๆในชีวิตประจำวันของชาวจีนโบราณ โดยการจดบันทึกชีวิตประจำวัน จนกลายมาเป็นศาสตร์การรักษาที่ได้รับการยอมรับ ที่มีการรักษาที่ได้มาตราฐานการแพทย์ที่ทางสาธารณะสุขยอมรับ และมีการเปิดสอนหลักสูตรอย่างกว้างขวางในหลายสถาบัน รักษาโดยการใช้สมุนไพร การฝังเข็ม ครอบแก้ว รมยา และการนวดทุยหนา

การรักษาด้วยศาสตร์แพทย์แผนจีนเป็นการรักษาโดยองค์รวม แพทย์จะมองภาพรวมของการทำงานอวัยวะต่างๆในร่างกาย จะไม่เจาะจงแค่อวัยวะเดียว เช่น การรักษาด้วยศาสตร์แพทย์แผนจีน วิธีการที่หลายคนคุ้นเคยน่าจะเป็นการฝังเข็ม ซึ่งรักษาอาการปวดต่างๆได้ผลดีและเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย มีคำถามมากมาย และข้อสงสัยมากมายว่า “การฝังเข็มช่วยรักษาอาการปวดได้อย่างไร”

การรักษาด้วยศาสตร์แพทย์แผนจีน ?
bottom of page